Affiliates NAMO.TV

หน้าแรก

    
ประวัติเว็บ นะโม.ทีวี
คำว่า นะโม หมายถึง 
ประวัติผู้ก่อตั้ง นะโม.ทีวี
เอกสารเกียรติคุณความดี
รูปกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะ 
กระเป๋าแจก คนดีจิตอาสา  


 

Namo.tv

 


ประวัติส่วนตัว จิรวฑฺฒโน ภิกขุ

ชื่อฉายา
 : พระมานะ จิรวฑฺฒโน คติพจน์ : คิดดี ทำดี
คำว่า จิรวฑฺฒโน อ่านว่า จิ-ระ-วัด-ทะ-โน แปลว่า ผู้เจริญยั่งยืน
อุปสมบท ตอนอายุ 26 ปี 2 ธันวาคม พ.ศ.2549 เวลา 05.50 น.
อุปสมบท ณ วัดจำปาขี้เหล็ก ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
พระอุปัชฌาย์ พระครูภาวนาประสุต (ปัจจุบัน มรณภาพแล้ว)
พระกรรมวาจาจารย์ พระหาโสภโน (ปัจจุบัน มรณภาพแล้ว)

พระอนุสาวนาจารย์ เจ้าอธิการภูชิต ยสินฺธโร (พระครูธรรมานุรักษา)
)
xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

ชื่อเดิม นายมานะ มั่นยืน ชื่อเล่น หนุ่ม 

เกิดที่ โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา   เกิดวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2523

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 52 หมู่ 9 บ้านไผ่ ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
 

บิดามารดา ถึงแก่กรรมแล้ว

บิดาชื่อ นายมานิต มั่นยืน กับ มารดาชื่อ นางลัดดาวัลย์ มั่นยืน(รัตนสงคราม)
 

ประวัติการจำวัตร 
สองพรรษาแรก จำพรรษาที่ วัดดอกจานรัตนาราม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

เคยทำหน้าที่ พระวิทยากร ดูแลสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา FM 91.75MHz

สองพรรษาต่อมา ชาวบ้านนิมนต์ มาจำพรรษาอยู่ที่ วัดสว่างโนนแคน รัตนบุรี สรินทร์

อีกสามพรรษาต่อมา ย้ายมาจำพรรษาอยู่ วัดโพธิ์ศรีสว่าง ทับใหญ่ รัตนบุรี สรินทร์

ปี2556 ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่ วัดสุนทรธรรมาราม หมู่ 18 บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์

 

วุฒิการศึกษา ทางธรรม

สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง มจร.
ผ่านการอบรม หลักการเขียนบทความทางวิชาการ วิสาขบูชาโลก
 

สอบได้ นักธรรมเอก ผ่านอบรม พระนักเทศน์ ภาคหนตะวันออก รุ่นที่ 9

ผ่านการอบรมเป็น ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มมร.ร้อยเอ็ด

ผ่านการอบรม พระกรรมฐานเบื้องต้น ฝึกจิต การเดินจงกลม นั่งสมาธิ

ผ่านการอบรม กฎหมายน่ารู้เบื้องต้น กฎหมายที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์

ผ่านการอบรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พืชผักสมุนไพร  เป็นต้น

 

ผลงาน ทางธรรมะ

เคยร่วมเป็น พระธรรมทูตสัญจร เทศน์สอนธรรมะ ตามหมู่บ้าน ในโรงเรียน

เคยเป็น พระสอนศีลธรรม สังกัด มมร.ร้อยเอ็ด อบรมธรรมะตามสถานศึกษาทั่วไป

เคยเป็น พระวิทยากร แสดงธรรมเทศนา จัดรายการวิทยุ ร่วมกับ พระวิทยากรฝึกอบรม

วิทยากรอบรมค่ายพุทธบุตร อบรมสามเณรภาคฤดูร้อน อบรมนักศึกษามหาวิทยาลัย

เคยเป็น พระนักพัฒนา เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างห้องสมุด ถวายวัด

วัดสว่างโนนแคน จ.สุรินทร์ ตอนนี้มีหนังสือจำนวนมากและมีศาลานั่งอ่านหนังสือได้

ปัจจุบันเป็น พระนักเผยแผ่ ผู้คิดค้นผลิตสื่อธรรมะแปลกใหม่ ทำให้ธรรมะเป็นเรื่องตลก
สนุกสนานเข้าใจง่าย เคยได้ ออกรายการโทรทัศน์บ้างตามแต่กิจนิมนต์ เป็นต้น
วุฒิการศึกษา ทางโลก

สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง มจร. เกรดเฉลี่ย 3.12

เคยเป็น ผู้นำนักศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ม.ราชภัฎ โคราช

ผ่านอบรมเป็น ผู้นำเยาวชน ต่อต้านยาเสพติด อบรม ณ โรงแรมโบร์นันซ่าแรนด์เขาใหญ่

ผ่านอบรมเป็น ผู้นำชุมชน ต่อต้านยาเสพติด ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนบุญวัฒนา1โคราช

ผ่านการฝึกอบรมวิชาทหาร รด.ปี 1-2 ส่วน รด.ปี 3 หยุดเรียน เลือกจับใบดำใบแดง รอด

เคยเป็นนักศึกษาปวช.ปี 3 คณะออกแบบผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม ม.ราชมงคลอีสาน

เคยเป็น สารวัตรนักเรียน โรงเรียนบุญวัฒนา1 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เคยเรียนจบ ม.6 จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน) จังหวัดนคราชสีมา

เคยเรียนจบ ม.4 จาก โรงเรียน บุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เคยเรียนจบ ป.6 จาก โรงเรียน วัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เคยเรียนจบ ป.4 จาก โรงเรียน มารีย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เคยเรียนจบ ป.3 จาก โรงเรียนปะหลาน ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

 

ผลงาน ทางโลก

รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ อันดับ 1 ม.ปลาย การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 แข่งขันนักพูดทอล์คโชว์ปริญญาตรี ม.ราชภัฎนครราชสีมา

รณรงค์ปลุกจิต สำนึกรักบ้านเกิด เราพัฒนาบ้านเกิดได้ ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา ไม่ใช่ที่เงิน

เช่น รณรงค์ปลูกต้นผลไม้กินได้ บนที่ดินว่าง เลิกสุรา บุหรี่ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม

 

เป้าหมายสูงสุดในการบวช 

 

ช่วงยังไม่ถึงอายุ 60 ปี

มุ่งผลิตสื่อเผยแผ่ธรรมะหลากหลายสอนอาชีพแก้จนช่วยเหลือผู้อื่นทำบุญอุทิศให้พ่อแม่

 

ช่วงหลังอายุ 60 ปีขึ้นไป

มุ่งพระนิพพาน สละทรัพย์สินเงินทองยศศักดิ์ เอาชนะกิเลส ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น  

 

เป้าหมายสูงสุด ถ้ามีเหตุต้องลาสิกขา

มุ่งเป็นฆราวาส ทำมาหากิน อาชีพสุจริต อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ตามแต่ศักยภาพทำได้


คติสอนใจตัวเองที่ใช้เป็นประจำ ของ "จิรวฑฺฒโน ภิกขุ"

"จงสอนตัวเราเองไว้เสมอว่า..เราคือคนโง่
เหมือน แก้วน้ำใบใหญ่ ที่ใส่น้ำ หรือความรู้ได้มาก"
 

 

"จงทำบุญให้ทาน ช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน
แล้วคุณจะมีความสุขสบายใจ..เหมือนดังได้ไปนิพพาน"

 

"คนดีที่มีสติปัญญา สามารถหาเลี้ยงชีวิตตัวเอง และพ่อแม่ได้
นั้นแหละดี มีคุณค่ากว่า ใบปริญญา"

 

"ไม่มีผลงานชิ้นใดดีที่สุด เพราะทุกผลงาน
ย่อมมีข้อผิดพลาดเสมอ ไม่มากก็น้อย"

จิรวฑฺฒโน ภิกขุ ปัจจุบันได้ลาสิกขาแล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 
สรุปสามารถบวชอุทิศบุญกุศลให้พ่อแม่ผู้ล่วงลับ ได้นานถึง 9 ปี 2 เดือน 26 วัน

ขออนุญาติพ่อแม่ เปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่ เป็นศิริมงคลว่า
 นายเรืองฤทธิ์ มั่งมีมงคลชัย 
เพราะตรงตามตำราโหราศาสตร์ทั้งไทยจีน ว่า ดวงเศรษฐี เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์
เป้าหมายในปัจจุบัน จะเป็นเศรษฐี อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา สานต่อความฝัน 
นะโม.tvประวัติบิดา นายมานิต มั่นยืน

เคยเป็นครูสอน ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิค 

มีบ้านเปิด ร้านมานิตวิทยุ ติดถนน ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม


ประวัติมารดา นางลัดดาวัล  มั่นยืน (รัตนสงคราม)

เคยเป็น เลขา/ผู้ช่วย สส.นาวี สังกัด พรรคชาติพัฒนา อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา


ประวัติการทำงานทางโลก ช่วงเป็น ฆราวาส

เป็นคนไม่ยึดติด ยศ ตำแหน่ง งานอะไรพอทำได้ เพื่อเลี้ยงชีวิตรอด มีเงินใช้ ทำหมด

เคยสอบผ่าน ทำงานเป็นตัวแทน ขายประกันชีวิต AIA ภาคทองธนบดี จ.นครราชสีมา

เคยเป็น พนักงานล้างรถ คาร์แคร์ ร้านสวนมะม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เคยเป็น พ่อค้าขายน้ำปั่นเกล็ดหิมะ และเคยร่วมทำ ธุรกิจแฟรนไซด์ น้ำปั่นเกล็ดหิมะ

เคยเป็น รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด เครือล็อกเลย์

เคยเป็น พนักงาน 7-11 หน้า ม.ราชภัฎ นคราชสีมา   เคยเป็น เด็กเสริฟอาหาร คาเฟ่

เคยเป็น พนักงานเก็บเงิน มินิมาร์ท ในโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และอื่นๆ

เคยเป็น ครูสอนทำ สติ๊กเกอร์ไลน์ และธีมไลน์ ผ่านห้องเรียน กลุ่มลับเฟสบุค

เคยเป็น ฟรีแลนด์ รับจ้างทำงาน ออกแบบ โลโก้สินค้า โลโก้บริษัท 

โลโก้การ์ตูน เจ้าของนามบัตร จัดวางออกแบบ ตามหลักฮวงจุ้ยได้

รับทำธีมไลน์ สติ๊กเกอร์ไลน์  ทำแผนพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ(ออนไลน์)

เคยเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารงานทั่วไป จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
หจก.พอเป็นเย็นใจ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (พัทยาเหนือ 1 ใต้ 2) 
เคยเป็น ช่างตัดผม เรียนจบจาก ศูนย์สอนอาชีพ สวนลุมพินี มีใบประกาศ
เคยเป็น หมอนวดแก้อาการ นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า มีใบประกาศรับรอง

เป็นต้นประวัติส่วนตัว

นาย.เรืองฤทธิ์ มั่งมีมงคลชัย (พี่มหา) เจ้าของเว็บ นะโม.ทีวี


          @ สงวนลิขสิทธิ์